Yoga as therapy / yoga som terapi

Yoga kan vara en komplementär metod vid sidan av traditionell medicinsk behandling vid ett antal olika tillstånd. Observera att yogan inte ersätter medicinering eller annan medicinsk behandling. Förutom vid

besvär i ländryggen och nedre extremiteterna

hals- och bröstryggen och övre extremiteterna

andningsorganen och hjärt-kärlsystemet

kan yoga användas för att må bra psykiskt, motverka stress, förbättra sömnen, ge lindring vid neurologiskt betingade besvär, för att bara nämna några av de påfrestningar som livet kan bjuda på.

Ring för konsultation 0723 06 17 07 eller mejla svasthastockholm@proton.me

Yoga can be an complementary method in addition to traditional allopathic medical treatment for a number of conditions. Please observe that yoga never is a substitute for medication or medical treatment. Besides

for disorders of the lumbar spine and lower limb

for disorders of the cervical and thoracic spine and upper limb

for respiratory and cardiovascular disorders

yoga can be used for mental well-being, counteracting stress, promoting good sleep, soothing and alleviating neurological conditions, to mention only a few of the strains we are faced with in life.

Call +46 723 06 17 07 for a consultation or email to svasthastockholm@proton.me

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s