What is yoga as therapy useful for / För vad kan yoga som terapi användas?

Yoga som terapi kan användas för

ryggbesvär, högt blodtryck, ledbesvär, PTSD, skolios, parkinson, artrit, förbättrad hållning, immunnedsättning, idrottsskador, stress, viktminskning, förbättrad andhämtning, sömnbesvär, osteoporos, depression och ångest, fibromyalgi, muskelsjukdomar, skelettsjukdomar

Yoga as therapy is useful for

back care, high blood pressure, joint pain, PTSD, scoliosis, parkinson’s disease, arthritis, poor posture, immune function, sports Injuries, stress related issues, weight loss, breathing difficulties, sleep issues, musculoskeletal conditions, osteoporosis, depression and anxiety, fibromyalgia