Agneta Wirberg

Agneta i Kroatien

Agneta Wirberg är certifierad yogalärare och certifierad yogaterapeut C-IAYT och har utövat yoga i större delen av sitt liv. Hon undervisar yoga i Krishnamacharyas tradition som den lärs ut av AG och Indra Mohan som studerade direkt under Sri T Krishnamacharya i Chennai, Tamil Nadu, Indien.

1994 kom hon i kontakt med Iyengarmetoden via Janik Hayrapetyan, certifierad av B.K.S. Iyengar, som hade tillbringat 12 år på RIMYI i Pune, Indien, som elev och assistent till B.K.S. Iyengar. Tack, Janik, för att du delade med dig av dina erfarenheter!

Mellan 2003 och 2006 gick hon en lärarutbildning (Iyengaryoga) i Danmark. Hon har vidare studerat för bl. a. Faeq Biria, Ali Dashti, Denise Thibault, Christian Pisano, June Whittaker, Judith Richards, Gabriella Giubilaro, Jayne Orton, Marion Knight, Kenan Albayrak, Katrin Feuerbach, Claus Grzesch, Rita Keller, Julie Gudmestad, Glenn Ceresoli, Bob Blaser, Georgie Grütter, Rita Keller och Ingela Abbott inom Iyengar-traditionen, Lino Miele, John C. Scott, Bill Brundell, Tim Feldmann och Kino MacGregor inom Ashtanga-traditionen samt för Elizabeth Connolly som kombinerar båda skolorna och mer därtill. Samt Tomas Zorzo som har studerat för de tre stora yogamästarna (BKS Iyengar, Pattabhi Jois och TVK Desikachar) samt för AG och Indra Mohan!

I januari 2007 fortbildade Agneta sig en månad på Ramamani Iyengar Memorial Institute under ledning av Geeta Iyengar och Prashant Iyengar, BKS Iyengars dotter respektive son. I februari 2008 deltog hon i en fyra veckors internationell kurs på Krishnamacharya Yoga Mandiram i Chennai, Indien, ”Universal Yet Personal – The Yoga of T. Krishnamacharya”. Dessförinnan deltog hon i seminariet “Yoga for every stage of life” med Kausthub Desikachar, sonson till Sri T. Krishnamachrya, i augusti 2007 i Stockholm. Ytterligare ett seminarium med Kausthub Desikachar som Agneta deltagit i: “Fire in the belly. Light in the heart. An exploration of nadi’s, cakra-s & the hidden language of yoga.” Det hölls i Stockholm i slutet av januari 2009 och var mycket välbesökt.

24 september till 18 oktober 2008 deltog Agneta i en internationellt ackrediterad fortbildning (Yoga Alliance, RYT – 200) med AG och Indra Mohan och Ganesh Mohan: “Principles of yoga therapy – developing your personal wellness plan.” Hon deltog också i seminarierna “Ancient Scriptures, Eastern Wisdom and the Path to Freedom” samt “Ayurveda and Yoga Therapy” med familjen Mohan 1-5 augusti 2009 i Prag.

23 – 27 maj 2009 deltog Agneta i en workshop med Donna FarhiSpinal Integration, i Helsingfors.

I juni-juli 2009 besökte hon Pattabhi Jois’ Ashtanga Yoga shala i Mysore, i delstaten Karnataka i Indien, och fick träna under ledning av hans dotter Saraswathi i tre veckor. Syftet var att undersöka om en äldre person kunde klara av den mycket dynamiska träning som astanga vinyasa yoga utgör. Svaret är ett tveklöst ja, men som inom all träning måste man lyssna på sin kropp och inte utsätta den för våld, iaktta ahimsa.

4 – 9 september 2009 deltog Agneta i en workshop i Leeds, England, med Faeq Biria, en av BKS Iyengars äldsta och ansedda lärare. I oktober 2009 deltog Agneta i kurser i anatomi och Iyengar yoga för Julie Gudmestad både i Helsingfors och Stockholm.

Agneta har också avslutat en tre-årig yogalärarutbildning med Dona Holleman i Soiano del Lago i Italien.

Hon är certifierad i tre av Drömmen om det godas metoder för skolan, Stillhet, Fredlig beröring och Livssamtal. Agneta är utbildad i ayurvedisk massage och har en akademisk examen med psykologi, pedagogik, lingvistik, franska, engelska, italienska och finska. Hon arbetar också som översättare och är auktoriserad translator.

Patanjalis Yoga Sutras online-studier 2011-2013 med AG och Indra Mohan. Mer info om Yoga Sutras och andra klassiska yogatexter hittar du på den webbaserade inlärningsplattformen yogaknowledge.net.

12 – 14 september 2011 höll Ganesh Mohan en workshop i Stockholm, som bl.a. arrangerades av Agneta, omfattande Key practices from the Yoga Sutra, Ancient science of Vedic chanting, Key concepts of preventing and healing low back pain, The different paths of yoga in the ancient texts, Breathing into stillness och Functional movement.

2 – 7 september 2011 deltog Agneta i Yoga Therapy Module I med Ganesh Mohan och Günter Niessen i Prag, den första av sju moduler över 3,5 år: Low back, Pelvis and Lower Limb, Musculoskeletal System, part 1 (ländrygg, bäcken, höftled, knä och fot).

10 – 15 april 2012 deltog Agneta i Yoga Therapy Module 2 med Günter Niessen i Prag:Functional Approach to disorders of the Cervical & Thoracic Spine and Upper Limb, Musculoskeletal System, part 2 (hals, bröstrygg, skuldror, axlar, armar och andningens funktionella anatomi).

29 augusti – 2 september 2012 deltog Agneta i Yoga Therapy Module 3 med Günter Niessen i Prag: Anatomy, Physiology and Sequencing of the Breath, Yoga Therapy for Respiratory and Cardiovascular Disorders (andningens anatomi och fysiologi, yogaterapi för sjukdomar i andningsorganen och kardiovaskulära systemet).

8 – 12 maj 2103 deltog Agneta I Yoga Therapy Module 4 med Ganesh Mohan i Prag: Pranayama, Ayurveda, Neurological, Digestive, Hormonal & Immune Systems (pranayama, ayurveda, de neurologiska och hormonella systemen och immunsystemet).

14 – 18 September 2013 deltog Agneta i Yoga Therapy Module 5 med Ganesh Mohan I Prag: Yoga Psychology for Well-Being, Depression, Addictions (yogapsykologi för välbefinnande, depression, beroenden).

8 – 12 maj 2014 deltog Agneta i Yoga Therapy Module 6 med Ganesh Mohan i Prag: Yoga Psychology & Psychiatry / Mind for Stress and Anxiety ( yogapsykologi och psykiatri för stress och ångest).

3 – 7 oktober 2014 deltog Agneta i den avslutande Yoga Therapy Module 7 med Ganesh Mohan i Prag: Holistic case studies. Assorted topics (olika fallstudier, bl.a. yoga vid diabetes, sköldkörtelsjukdomar, postoperativ yoga vid bröstcancer).

Yogaterapiutbildningen är registrerad hos International Association of Yoga Therapy som en 300-timmars utbildning, C-IAYT.

4 november – 5 december 2013 deltog Agneta i ett femveckorsprogram om Yoga Sutra, pranayama och vedisk chanting hos AG och Indra Mohan i Chennai, Indien.

15 juli – 21 augusti 2014 – Everyday nectar: Ayurveda in daily life med Matthew Remski, onlinekurs i 12 moduler.

30 – 31 maj 2015 deltog Agneta i en workshop om Trauma Center Trauma Sensitive Yoga med David Emerson i Köpenhamn.

Eftersom hon gillar att dyka är hon certifierad PADI Advanced Open Water Diver.

Agneta är medlem av IAYT – International Association of Yoga Therapists och C-IAYT certifierad yogaterapeut.

IAYT logo-web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s