Yoga för seniorer / Yoga for the golden age

Dagens “seniorer” är aktiva människor. Kroppen åldras dock, det är ett ovedersägligt faktum. Yoga är ett sätt att hålla leder och muskler och sinne i trim. Fördelen är att yogan arbetar på flera nivåer, inte enbart den fysiska. Ring eller mejla för information om kurser och tider, 0723061707 eller svasthastockholm@proton.me

Yoga for the golden age. Maybe jumping around on a mat doesn’t appeal to you anymore. No worry, yoga can be applied in many different ways, to suit all age groups. Yoga works on different levels, the physical, mental and spiritual. All of these become more important as we age. Call or email for information on classes and times, 0723061707 or svasthastockholm@proton.me

Indra and A.G. Mohan

Indra and A.G. Mohan

Sri T. Krishnamacharya

Sri T. Krishnamacharya