Yoga links / Yogalänkar

Allt om yoga

alltomyoga.se

Astangayoga

Enligt Pattabhi Jois (1915-2009) är astangayogan ett yogasystem som lärdes ut av rishin Vamana i verket Yoga korunta. Denna text överfördes till Sri T. Krishnamacharya i början av 1900-talet av hans guru Rama Mohana Brahmacari och den fördes vidare till Pattabhi Jois som började studera för Krishnamacharya 1927.

I sin bok The Yoga of a Yogi – The Legacy of T Krishnamacharya (KYM, Chennai, Indien 2005) skriver Kausthub Desikachar: “Krishnamacharyas studietid hos sin lärare varade i sju och ett halvt år. Rama Mohana Brahmacari lät honom memorera hela Yoga sutra, Yoga korunta (en text på nepali) och andra viktiga yogatexter. Yoga korunta innehöll rikligt med information, inbegripet hur man anpassar asana och pranayama efter individens behov och hur man använder vissa hjälpmedel (”yogaprops”) för att underlätta läkningsprocessen. Krishnamacharya skrev själv detta om den förlorade texten och hans ord motsäger den populära uppfattningen att Yoga korunta ligger till grund för astanga vinyasa-yogan.”

kpjayi.org

BKS Iyengar

Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar föddes den 14 december 1918. Hans far, Krishnamachar var skollärare i byn Bellur. Som liten led Sundararaja av malaria, tyfus och tuberkulos.

I sextonårsåldern började Sundararaja lära sig yoga av sin svåger T. Krishnamacharya. Bara arton år gammal skickade denne honom till Pune för att undervisa i yoga eftersom han kunde lite engelska. Därigenom gick han miste om chansen att lära sig yoga direkt av sin guru.

Men Sundararaja Iyengar var en uppriktig och engagerad yogautövare. Han tränade på egen hand, utforskade och uppnådde perfektion i yogasana. Något som återspeglas i hans undervisning genom åren.

BKS Iyengar utövar fortfarande yoga i en ålder av 95 år. Han sägs vara en konstnär i arbete när han tränar. Poserna är avslappnade och utmärks av precision och skönhet. Den regelbundenhet i yogautövandet som han förespråkar integrerar kropp, sinne och känslor.

bksiyengar.com

Drömmen om det goda

dreamofthegood.org

Julie Gudmestad

Julie Gudmestad is a Certified Iyengar Yoga teacher and Physical Therapist.

gudmestadyoga.com

Jyotim

Yogaförening grundad av Dona Holleman och Renato Turla.

yogajyotim.it

Network Yoga Therapy

networkyogatherapy.org

Praxis für Yoga und Orthopädie Berlin

Dr. Günter Niessen

Günter Niessen är ortopedkirurg, yogalärare och yogaterapeut.

yogaundorthopaedie.de

Tirumalai Krishnamacharya

Tirumalai Krishnamacharya var yogi, helbrägdagörare, lingvist, Vedalärd, expert på indisk filosofi, forskare, författare… en veritabel legend. T. Krishnamacharya föddes 1888 i en avlägsen indisk by. Han var en av modern tids största yogis och blev över 100 år gammal. Att yogan i dag är en integrerad del av miljoner människors vardag världen runt har vi i hög grad T. Krishnamacharya att tacka för.

Han var den som gav nytt liv åt yogan i början av 1900-talet. Krishnamacharya tog tillvara gammal visdom och återupptäckte förlorad lärdom. Han var också en förnyare som utvecklade och anpassade yogaövningarna så att de skulle förbättra individernas hälsa, ge dem mental klarhet och bidra till deras andligt växande. Krishnamacharyas yogakunskaper var så stora att han kunde undervisa varje elev individuellt.

Genom att han vägrade standardisera övningar och undervisningsmetoder skapade Krishnamacharya en yoga som är tillämplig på ett brett spektrum av elever. Genom att anpassa yogans gamla lärdomar och den indiska filosofin till vår tid skapade Krishnamacharya yogaövningar som är lika precisa och kraftfulla som de är praktiska och utförbara.Yoga i Sri T. Krishnamacharyas tradition

På Krishnamacharya Yoga Mandiram har varje yogautövare sin egen lärare. Gruppundervisning sker bara för barn och tonåringar. Många som kommer har blivit ordinerade yoga av sin läkare, t.ex. för högt blodtryck, diabetes, kronisk astma eller andra besvär. De goda resultaten är omvittnade. Var och en får ett eget yogaprogram att öva hemma och träffar sin lärare regelbundet. Varje människa är unik och övningarna anpassas efter individen. Hänsyn tas till fysisk form, ålder sysselsättning och andra relevanta faktorer. Svastha Stockholm erbjuder också enskild yogaundervisning.

kym.org

Svastha Yoga and Ayurveda

A. G. Mohan studerade för Sri T. Krishnamacharya i 18 år fram till dennes död 1989. Han är författare till Yoga for Body, Breath and Mind (1993) och tillsammans med sin hustru och son till Yoga Therapy (2004). Indra Mohan hör till de få personer som tilldelats ett post-graduate yogadiplom av T. Krishnamacharya. Läs mer på

svastha.net

Yogabloggen

Agnetas yogablogg.

yogabloggen.blogspot.se

Yogaknowledge

Online program at Yogaknowledge.net with AG and Indra Mohan. Find out more at

Yogaknowledge

Yoga RX

Yoga therapy with Caroline McCarter in Austin, Texas

http://yoga-rx.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s