Yoga Sutra / Yogasutra

Följ Yogasutra-kursen på Yogashanti med ungefär en sammankomst per månad. Kursen bygger på AG Mohans onlinekurs, Yogasutrasonline, och Mohanjis och Indras personliga undervisning. Mohanji undervisar med utgångspunkt i Vyasas kommentar av Patanjalis Yogasutra och ger detaljerade definitioner (lakshanam) av de tekniska termerna i texten, för en bättre förståelse av aforismerna. Indra ger exempel från och berättar ur Purana.

Anmäl ditt intresse: 0723061707 eller info@yogashanti.eu

Varför studera Yogasutra? Budskapet i YS är giltigt för alla människor i alla tider.

Patanjalis Yoga sutra

Patañjalis Yoga sūtra är den äldsta texten inom yoga darśana, som är en av de sex indiska filosofiska skolorna eller darśana. Yoga sūtra har fyra kapitel, av vilka det första (samādhipāda) behandlar vad som kännetecknar och är syftet med samādhi eller meditativ försjunkenhet. I den andra delen förklaras hur man kan uppnå det målet (sādhanapāda). I den tredje delen beskrivs de övernaturliga krafter som yogautövandet kan medföra (vibhūtipāda). I den fjärde delen framläggs vad som kännetecknar befrielsen (kaivalyapāda).

Patanjalis Yoga sutra (II.29-II.46, Sadhanapadah) – Astanga yoga – yogans åtta delar

Yama – vårt förhållningssätt till vår omgivning

 •  Ahimsa – att vara hänsynsfull och omtänksam mot oss själva och andra, särskilt de som har det svårt eller sämre.
 •  Satya – korrekt kommunikation i tal, skrift, gester och handlingar.
 •  Asteya – förmågan att motstå önskan att äga sådant som inte tillhör oss.
 •  Brahmacharya – avhållsamhet.
 •  Aparigraha – att inte vara girig eller förmågan att endast ta emot det som är lämpligt och passande.

Niyama – vårt förhållningssätt till oss själva

 •  Sauca – förmågan att hålla rent runt omkring oss och inom oss.
 •  Santosa – att kunna vara nöjda med det vi har och det vi inte har.
 •  Tapas – avlägsnande av orenheter i våra fysiska och mentala system genom korrekta vanor i fråga om sömn, motion, mat och vila.
 •  Svadhyaya – studiet av de gamla texterna.
 •  Ishvara pranidhana – tron på en högre intelligens, ett högre väsen.

Asana – kroppsövningar

Pranayama – andningsövningar

Pratyahara – kontroll av sinnesorganen

Dharana – förmågan att fokusera på ett valt objekt

Dhyana – förmågan att skapa en interaktion med det vi försöker förstå

Samadhi – fullständigt uppgående i det objekt som ska förstås

Alla åtta delar är sammanflätade, men det kan vara lämpligt för en yogaadept att börja med asana och pranayama.

Link

Yoga Sutras Online

Yoga Sutras Online – ongoing

 • Sutra-by-Sutra and Concept-Based StudyThis online study program of the Yogasutras is based on the authoritative commentary of Vyasa.  Key concepts will presented in a practical and relevant manner.
 • Flexible.   The program has been designed to be flexible so you may start at anytime.
 • Easy Access. The program is open to all, and no prior knowledge of Sanskrit is necessary.