Yoga för seniorer / Yoga for the golden age

Dagens “seniorer” är aktiva människor. Kroppen åldras dock, det är ett ovedersägligt faktum. Yoga är ett sätt att hålla leder och muskler och sinne i trim. Fördelen är att yogan arbetar på flera nivåer, inte enbart den fysiska. Ring eller mejla för information om kurser och tider, 0723061707 eller info@yogashanti.eu.

Yoga for the golden age. Maybe jumping around on a mat doesn’t appeal to you anymore. No worry, yoga can be applied in many different ways, to suit all age groups. Yoga works on different levels, the physical, mental and spiritual. All of these become more important as we age. Call or email for information on classes and times, 0723061707 or info@yogashanti.eu.

 

Indra and A.G. Mohan

Indra and A.G. Mohan

Sri T. Krishnamacharya

Sri T. Krishnamacharya

Svastha Yoga Therapy: Holistic Health – Dr. Ganesh Mohan 3. – 7. 10. 2014 in Prague

In this professional program on yoga therapy, we aim to bring you the most effective aspects of traditional yoga and ayurveda combined with modern medicine.This module focuses on holistic health and an integrative approach to yoga therapy. Taught by Ganesh Mohan from the respected Indian family of Mohans we will learn specific guidelines for different conditions and general treatment principles will be detailed, empowering you to safely and effectively address Stress and anxiety related conditions through yoga. We have designed this program especially for yoga teachers and advanced practitioners, but it should also be of interest to people from related fields. The goal is to enable participants to integrate newly acquired knowledge immediately in their teaching, particularly in private sessions.

Program of Module 7: Holistic health:
1. Case studies of different health problems of body, breath, and mind.
2. Assorted conditions that require input from information in multiple modules (e.g. diabetes, cancer etc)
3. Analyzing and applying modifications of asana, pranayama, meditation for different people and needs.
4. Holistic sequencing combining goals of body, breath, and mind.
5. Practical sequences for different therapeutic needs.

Ganesh Mohan 3

Ganesh Mohan, son of A. G. Mohan and Indra Mohan, was trained from childhood in yoga and other related areas such as Vedic chanting. He is a doctor, formally trained in both modern medicine and Ayurveda. He is the co-author of the Mohans’ book, Yoga Therapy. He is deeply interested in the profound wisdom of the Yogasutras of Patanjali, which he continues to study and teach. He is also co-translator of Yoga Yajnavalkya, with AG Mohan.

Yoga Philosophy of Patanjali by Hariharananda Aranya

The Yoga Sutras of Patanjali are universally acknowledged as the fundamental text on yoga and meditation in the Indian classical tradition. This English translation o ‘Yoga Philosophy of Patanjali’ is widely regarded as the most authoritative and authentic that has been available in recent times. It is a serious and clear presentation of Patanjali’s sutras and Vyasa’s Bhasya, providing these basic texts both in the original Sanskrit and in readable and accurate English. These classical works are augmented by the commentary of Swami Hariharananda Aranya, a scholar and yogi of great repute, who, in his lifetime, was the foremost exponent in India of the Samkhya Yoga system of which the Yoga Aphorisms of Pantanjali are the principle work.

YS Hariharananda Aranya_back_

Yoga Philosophy of Patanjali

YS Hariharananda Aranya_front_

Yoga Philosophy of Patanjali

Yoga links / Yogalänkar

Allt om yoga

alltomyoga.se

Astangayoga

Enligt Pattabhi Jois (1915-2009) är astangayogan ett yogasystem som lärdes ut av rishin Vamana i verket Yoga korunta. Denna text överfördes till Sri T. Krishnamacharya i början av 1900-talet av hans guru Rama Mohana Brahmacari och den fördes vidare till Pattabhi Jois som började studera för Krishnamacharya 1927.

I sin bok The Yoga of a Yogi – The Legacy of T Krishnamacharya (KYM, Chennai, Indien 2005) skriver Kausthub Desikachar: “Krishnamacharyas studietid hos sin lärare varade i sju och ett halvt år. Rama Mohana Brahmacari lät honom memorera hela Yoga sutra, Yoga korunta (en text på nepali) och andra viktiga yogatexter. Yoga korunta innehöll rikligt med information, inbegripet hur man anpassar asana och pranayama efter individens behov och hur man använder vissa hjälpmedel (”yogaprops”) för att underlätta läkningsprocessen. Krishnamacharya skrev själv detta om den förlorade texten och hans ord motsäger den populära uppfattningen att Yoga korunta ligger till grund för astanga vinyasa-yogan.”

kpjayi.org

 

BKS Iyengar

Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar föddes den 14 december 1918. Hans far, Krishnamachar var skollärare i byn Bellur. Som liten led Sundararaja av malaria, tyfus och tuberkulos.

I sextonårsåldern började Sundararaja lära sig yoga av sin svåger T. Krishnamacharya. Bara arton år gammal skickade denne honom till Pune för att undervisa i yoga eftersom han kunde lite engelska. Därigenom gick han miste om chansen att lära sig yoga direkt av sin guru.

Men Sundararaja Iyengar var en uppriktig och engagerad yogautövare. Han tränade på egen hand, utforskade och uppnådde perfektion i yogasana. Något som återspeglas i hans undervisning genom åren.

BKS Iyengar utövar fortfarande yoga i en ålder av 95 år. Han sägs vara en konstnär i arbete när han tränar. Poserna är avslappnade och utmärks av precision och skönhet. Den regelbundenhet i yogautövandet som han förespråkar integrerar kropp, sinne och känslor.

bksiyengar.com

Den Asiatiska Dansakademin

denasiatiska.se

Drömmen om det goda

dreamofthegood.org

Fabrizio Boldrini

Good friend Fabrizio teaches Ashtanga Yoga in Gallarate, near Milan, Italy.

fabrizioboldriniyoga.com

Julie Gudmestad

Julie Gudmestad is a Certified Iyengar Yoga teacher and Physical Therapist.

gudmestadyoga.com

Jyotim

Yogaförening grundad av Dona Holleman och Renato Turla.

yogajyotim.it

Praxis für Yoga und Orthopädie Berlin

Dr. Günter Niessen

Günter Niessen är ortopedkirurg, yogalärare och yogaterapeut.

yogaundorthopaedie.de

Tirumalai Krishnamacharya

Tirumalai Krishnamacharya var yogi, helbrägdagörare, lingvist, Vedalärd, expert på indisk filosofi, forskare, författare… en veritabel legend. T. Krishnamacharya föddes 1888 i en avlägsen indisk by. Han var en av modern tids största yogis och blev över 100 år gammal. Att yogan i dag är en integrerad del av miljoner människors vardag världen runt har vi i hög grad T. Krishnamacharya att tacka för.

Han var den som gav nytt liv åt yogan i början av 1900-talet. Krishnamacharya tog tillvara gammal visdom och återupptäckte förlorad lärdom. Han var också en förnyare som utvecklade och anpassade yogaövningarna så att de skulle förbättra individernas hälsa, ge dem mental klarhet och bidra till deras andligt växande. Krishnamacharyas yogakunskaper var så stora att han kunde undervisa varje elev individuellt.

Genom att han vägrade standardisera övningar och undervisningsmetoder skapade Krishnamacharya en yoga som är tillämplig på ett brett spektrum av elever. Genom att anpassa yogans gamla lärdomar och den indiska filosofin till vår tid skapade Krishnamacharya yogaövningar som är lika precisa och kraftfulla som de är praktiska och utförbara.Yoga i Sri T. Krishnamacharyas tradition

På Krishnamacharya Yoga Mandiram har varje yogautövare sin egen lärare. Gruppundervisning sker bara för barn och tonåringar. Många som kommer har blivit ordinerade yoga av sin läkare, t.ex. för högt blodtryck, diabetes, kronisk astma eller andra besvär. De goda resultaten är omvittnade. Var och en får ett eget yogaprogram att öva hemma och träffar sin lärare regelbundet. Varje människa är unik och övningarna anpassas efter individen. Hänsyn tas till fysisk form, ålder sysselsättning och andra relevanta faktorer. Yogashanti erbjuder också enskild yogaundervisning.

kym.org

Svastha Yoga and Ayurveda

A. G. Mohan studerade för Sri T. Krishnamacharya i 18 år fram till dennes död 1989. Han är författare till Yoga for Body, Breath and Mind (1993) och tillsammans med sin hustru och son till Yoga Therapy (2004). Indra Mohan hör till de få personer som tilldelats ett post-graduate yogadiplom av T. Krishnamacharya. Läs mer på

svastha.net

Yogabloggen

Agnetas yogablogg.

yogabloggen.blogspot.se

Yoga Sutras Online

YogasutrasOnline.net

Gravidyoga – yoga för blivande mammor

Hör av dig om du vill gå på yoga under graviditeten! Du kan börja tidigast efter de första tre månaderna om du är nybörjare. Då har tröttheten och illamåendet avtagit och det kan vara skönt att sträcka och tänja försiktigt samtidigt som du får andas ordentligt.

Om du har yogat regelbundet före graviditeten och är i god form kan du med fördel fortsätta under graviditeten. Vi anpassar alltid yogan efter individen, så även för blivande mammor.

Hör ändå alltid med din läkare / barnmorska / eller annan vårdgivare innan du börjar yoga.

Studion är försedd med alla tillbehör, stolar, pölar, filtar, klossar, bälten, yogaägg, och så yogamattor förstås, som kan behövas.

The Lancet – Should your patient be doing yoga?

Should your patient be doing yoga?

Source: The Lancet

Author: Adrian Burton

“Yoga has been suggested as a treatment for disorders ranging from anxiety to multiple sclerosis. The scientific evidence regarding its benefits, however, is weak. But does this mean yoga should be ignored as a potentially useful complementary therapy? And what might be the pitfalls awaiting the physician who prescribes it? Adrian Burton investigates.”